Algemeen

U heeft vast wel eens de vraag gesteld gekregen:

  • Keurt u uw arbeidsmiddelen wel?
  • Om de hoeveel tijd laat u uw arbeidsmiddelen keuren?
  • Welke arbeidsmiddelen laat u keuren?

Wij snappen dat dit voor veel mensen lastig is en hierbij ondersteuning nodig hebben, hiervoor staan wij 24/7 voor u klaar om altijd aan de wetgeving te voldoen en de mogelijkheid tot ongelukken tot een minimum te beperken.

Laten we beginnen met de omschrijving van het begrip arbeidsmiddelen. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omschrijft men het begrip als volgt:

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers. Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidsmiddelen

Zoals u kunt zien is dit heel breed begrip en wij snappen dat u als werkgever of werknemer niet precies weet wat hieronder valt. Twijfel niet om hierover contact met ons op te nemen zodat wij u op de goede weg kunnen helpen.

Het ministerie zegt het volgende voor arbeidsmiddelen:

De keuring (artikel 7.4a, derde lid) voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaatsvinden. Met zo’n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

Hoe vaak gekeurd moet worden, hangt af van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik ervan. Regelmatig keuren waarborgt de deugdelijkheid van het arbeidsmiddel en de goede staat. In de toelichting van het Arbobesluit is minimaal één keuring per jaar als richtsnoer gegeven.

Per arbeidsmiddel wordt er gekeken hoe vaak deze gekeurd moet worden en wat voor soort keuring er plaats moet vinden. Dit is afhankelijk van de intensiteit en wijze van gebruik, evenals de omgeving waarin het arbeidsmiddel zich bevindt. Wij maken graag een plan met u om zo de kans tot ongelukken te minimaliseren en een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren.

Om uw arbeidsmiddel te allen tijde aan de wetgeving te laten voldoen bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen uw zorgen wegnemen en het gehele proces voor u. Twijfelt u nog of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.