Hijs- en hefmiddelen

De Nederlandse Arbowet en Warenwet legt de verantwoordelijkheid van onderhoudswerkzaamheden en tijdig keuren van hijs- en hefmiddelen bij de ondernemer zelf. Naast dat u zich wilt houden aan de wetten, is het belangrijk voor ondernemers om de veiligheid te garanderen van hijs- en hefmiddelen. Tijdens een keuring wordt er gekeken of de hijs- en hefmiddelen nog voldoen aan de veiligheidseisen.

Er zijn 3 soorten inspecties nodig om de veiligheid van uw arbeidsmiddel te kunnen garanderen:

  • Dagelijkse inspectie door gebruikers:

De gebruiker dient dagelijks voor gebruik het item te controleren op zichtbare gebreken en/of beschadigingen. Vervolgens bepaalt de gebruiker dus of dit item veilig is voor gebruik om zo de veiligheid te waarborgen voor zichzelf en de omgeving.

  • Jaarlijkse inspectie door deskundige:

Elk jaar dient er een deskundige de staat van een hijs- en hefmiddel te beoordelen. Deze deskundige beoordeelt of het verantwoord is om het hijs of hefmiddel te gaan gebruiken in het komende jaar. Bij elk hijs- en hefmiddel kan er ook worden gekeken naar de intensiteit of wijze van gebruik, hierdoor kan er besloten worden om de geldigheid van deze inspectie te verkorten.

  • 4-jaarlijkse keuring incl. beproeving

Elke 4 jaar dient een hijs- en hefmiddel beproefd te worden door een deskundige instantie. Aan de hand van de beproefde resultaten, getoetst aan vastgelegde (afkeur) maatstaven, wordt beoordeeld of verder gebruik van het hef- of hijsmiddel verantwoord is; reparatie of afkeur dient plaats te vinden.

Enkele voorbeelden van hijs- en hefmiddelen die wij in het verleden al gekeurd hebben zijn o.a. :

  • Kettingwerk (2.3.1)
  • Hijsbanden & rondstroppen (2.3.2)
  • Takels & lieren

Bent u benieuwd naar wat het keuringsinterval voor uw hijs- en/of hefmiddel is? Bekijk dan het overzicht voor Inspectie- en keuringstermijnen van hijs- en hefmiddelen.