Magnetisch onderzoek

Magnetisch onderzoek is speciaal ontwikkeld voor onderzoek aan ferromagnetische materialen, dit zijn materialen die gemagnetiseerd kunnen worden. Allereerst wordt er een witte contrastverf op de te onderzoeken gebieden gespoten, hierdoor kan men de discontinuïteiten goed waarnemen. Hierna wordt er aan de hand van een speciale magneetinkt en een jukmagneet het onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt er een magneetveld opgewekt in het te onderzoeken materiaal en zal een discontinuïteit het magneetveld verstoren. De zwarte magneetinkt bestaat uit inkt met magnetiseerbare ijzerdeeltjes die zich op zullen gaan hopen op de plek van de discontinuïteit. Door de witte contrastverf zal deze discontinuïteit goed zichtbaar zijn.