Valbeveiliging

Het is van groot belang om uw valbeveiliging te laten keuren door een kundige instantie om zo de veiligheid te waarborgen voor u of uw werknemers. Vanuit de wetgeving is het verplicht om één keer per jaar een visuele inspectie uit te laten voeren. Indien men dit niet doet is de kans op een ongeval tijdens werkzaamheden vele malen groter dan wanneer dit wel wordt uitgevoerd. De valbeveiliging wordt tijdens de inspectie visueel nagelopen aan de hand van een checklist met een aantal punten die belangrijk zijn bij dat specifieke item. Na de inspectie wordt er een bewijs aangemaakt d.m.v. een certificaat en deze is te allen tijde te raadplegen in de online portal. Heeft u verder nog vragen twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.