Penetrant onderzoek

Penetrant onderzoek wordt in de praktijk bijna alleen maar toegepast op non-ferro materialen zoals aluminium, maar zou ook toegepast kunnen worden op ferro materialen en niet metalen. Penetrant onderzoek is alleen geschikt om oppervlakte discontinuïteiten te vinden die in een open verbinding staan met de oppervlakte. Een nadeel van penetrant onderzoek is dat deze methode van niet-destructief onderzoeken een vrij trage techniek is ten opzichte van de andere, vanwege de indringtijd en droogtijd.

De penetrant methode berust op het natuurkundige verschijnsel ‘’capillaire werking’’. De rode penetrant vloeistof wordt over het schone oppervlak verspreidt en zal in de openingen dringen die in het materiaal aanwezig zijn. Nadat de penetratietijd verstreken is zal de overtollige pentrant verwijderd worden aan de hand van doeken en cleaner. De volgende stap in het proces is dat er een ontwikkelaar wordt aangebracht op de oppervlakte waardoor eventuele discontinuïteiten na enige tijd zichtbaar zullen worden. Aan de hand van de acceptatie criteria zal er worden beoordeeld of het een relevante indicatie betreft of niet.