Niet-destructief onderzoek

Niet-destructief onderzoek (NDO) bestaat in de materiaalkunde uit een aantal onderzoekstechnieken, die de onderzoeker de indruk kan geven van de kwaliteit van een product, zonder het object te beschadigen. Wij kunnen verschillende soorten NDO-onderzoeksmethodes aanbieden:

Magnetisch onderzoek:
Met dit onderzoek controleren we de oppervlaktefouten van ferromagnetische materialen. De oppervlaktes worden voorzien van contrastverf en eventuele defecten worden direct zichtbaar met behulp van een magnetisch veld en vloeistof met magnetische deeltjes. Voordelen hiervan zijn:

  • Snelle inspectie van grote oppervlakten
  • Directe detectie van indicaties aan en vlak onder de oppervlakte

Penetrant onderzoek:
We vinden defecten die een open verbinding met de oppervlakte hebben. We brengen een kleurstof aan op de te onderzoeken delen, gevolgd door een ontwikkelaar. De ontwikkelaar trekt de kleurstof uit de scheurtjes, waardoor indicaties zichtbaar worden. Voordelen hiervan zijn:

  • Kleine oppervlaktedefecten zijn snel te zien.
  • Grote oppervlakten kunnen onderzocht worden.
  • Directe detectie te zien van indicaties.

Voor bovengenoemde onderzoeken moeten de oppervlakten helemaal vrij zijn van coating. We verzorgen dit graag voor u met onze mobiele brander.

 Wervelstroom onderzoek:
Een methode waarbij het verwijderen van coating niet nodig is, is het Eddy Current onderzoek, oftewel wervelstroomonderzoek (ET). Hiermee ontdekken we eenvoudig defecten aan en vlak onder het oppervlak van geleidende materialen. Met behulp van een opgewekt magnetisch veld dat wervelstromen veroorzaakt in het materiaal, nemen we defecten waar. Voordelen hiervan zijn:

  • Coating hoeft niet te worden verwijderd
  • Geschikt voor het vinden van defecten zowel in oppervlakte, als net eronder.
  • Directe detectie van indicaties te zien
  • Wordt geen gebruikgemaakt van vloeistoffen

Bewijs van uitkomst onderzoek:

Er wordt ongeacht de uitkomst van het onderzoek altijd een bewijs van onderzoek gemaakt om zo de bevindingen van het onderzoek te delen. Indien er uit het onderzoek naar voren komt dat de indicaties niet binnen de acceptatiecriteria vallen, dan zal er afkeur rapport worden gemaakt met hierop de indicaties en een advies. Indien de indicaties wel binnen de acceptatiecriteria vallen dan zal er een goedkeur rapport worden gemaakt, dit is het bewijs dat er een positieve uitkomst uit het onderzoek is gekomen.