Containers voor landgebruik

Deze categorie geldt voor containers die in principe alleen aan land blijven, waardoor ze niet met de internationale regelgeving van o.a. CSC te maken hebben.

Deze containers moeten elk jaar visueel worden gekeurd, dit betekent dat er visueel wordt gekeken naar de ‘’gezondheid’’ oftewel de staat waarin de container zich bevindt. Hierbij wordt er gelet op o.a. corrosie, mechanische schade of schadelijke vervormingen.

Deze containers moeten ook een loadtest ondergaan met een aanvullende NDO onderzoek, hiervoor geldt een interval van 48 maanden oftewel 4 jaar. Hierbij wordt er een beproeving uitgevoerd op de hijsogen aan de hand van een veiligheidsfactor. Deze beproeving doet men om te kijken of de hijsogen de krachten wel echt aankunnen wat ze aan zouden moeten kunnen. Hierdoor kan er na de test worden geconstateerd dat indien er test succesvol is uitgevoerd, deze hijsogen ook geschikt zijn voor de gevraagde krachten. Na de loadtest wordt er NDO onderzoek uitgevoerd om te kijken of er scheurtjes in de lassen zijn ontstaan.

Men wijkt hier soms van af en verkort de keuringstermijn om zo te allen tijde de veiligheid te kunnen garanderen naar personeel en klanten toe. Wij kunnen u hierin adviseren en ondersteunen, twijfel dus niet om contact met ons op te nemen.