Container & frames

In het warenwetbesluit containers is vastgelegd dat een container moet worden gekeurd. In de basis zijn er twee soorten keuring wat betreft containers, met aanvullende keuring voor offshore containers. Het is dus belangrijk dat u het bestemmingsplan van de container weet, om te kunnen voldoen aan de eisen die er worden gesteld. Wij verdelen de containers onder in drie groepen om zo de eisen vast te stellen waaraan ze moeten voldoen: